Eastern Syriac :ܡܫܵܕܹܐ
Western Syriac :ܡܫܳܕܶܐ
Eastern phonetic :m ' ša: di
Category :verb
[Time]
English :to stall ;
French :arrêter (?) , temporiser (?) , bloquer (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܛܲܢܛܸܠ, ܛܲܢܛܘܼܠܹܐ, ܛܲܠܸܛ, ܛܲܠܗܸܛ, ܡܲܡܗܸܪ, ܡܬܵܘܚܸܪ