Eastern Syriac :ܪܸܟ݂ܢܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ
Western Syriac :ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܕܡ̈ܺܝܳܐ
Root :ܪܟܢ
Eastern phonetic :' riḥ na:d ' mi: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a waterfall ;
French :une chute d'eau , une cascade , une cataracte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢ, ܡܝܼܵܐ, ܪܟܵܢܵܐ, ܪܟ݂ܵܢܵܐ ܕܡܲܝܵܐ

See also : ܫܵܘܪܫܵܘܪܵܐ, ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ, ܡܙܲܪܙܸܡ, ܢܵܕܘܿܪܬܵܐ

Source : Maclean