Eastern Syriac :ܙܵܕܘܿܩ
Western Syriac :ܙܳܕܽܘܩ
Root :ܙܕܩ
Eastern phonetic :' za: du:q
Category :proper noun
[Human being]
English :Matthew : 1, 14 : Sadoc ;
French :Mathieu : 1, 14 : Sadoc ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܙܕܩ, ܨܵܕܘܿܩ, ܙܲܕܘܼܩܵܝܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐ, ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬ݂, ܙܸܕܩܵܐ