Eastern Syriac :ܩܲܠܝܼܠܵܝܼܬ݂
Western Syriac :ܩܰܠܺܝܠܳܺܝܬ݂
Eastern phonetic :qa li: ' la: i:th
Category :adverb
[Time]
English :quickly , swiftly , rapidly , hurriedly ;
French :rapidement , vivement , vite , promptement ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܲܦܵܚܲܦ, ܐܝܼܓܵܗܵܐ, ܒܲܥܓܲܠ, ܗܲܠܘܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܲܪܗܵܛܵܐܝܼܬ, ܒܫܸܠܝܵܐ, ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝ, ܥܵܪܨܵܐܝܼܬ, ܡܸܢܫܸܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܹܠܝ, ܓܸܕܫܵܐ

Lishani

Lishani