Eastern Syriac :ܚܵܘܪܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܳܘܪܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥo: ra: ' ni: ta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a poplar ;
French :un peuplier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܹܐܘܪܵܐ, ܚܵܘܪܵܐ, ܚܵܘܪܬܵܐ

See also : ܟܵܠܵܡܒܘܼܪ, ܚܘܼܨܬܵܐ, ܦܲܠܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun