Eastern Syriac :ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ
Western Syriac :ܟܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :ktha: ' wu: na:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a tract , a pamphlet , a short letter , a message ;
French :un tract , un pamphlet , une courte lettre , un message ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܝܼܒ݂ܵܬ݂ܵܐ

See also : ܫܠܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ