Eastern Syriac :ܠܵܝܹܐ
Western Syriac :ܠܳܝܶܐ
Eastern phonetic :' la: yi:
Category :verb
English :1) Urmiah = ܠܵܗܸܐ : to be aflame , to burn ; 2) = ܝܵܠܹܐ ;
French :1) Ourmia = ܠܵܗܸܐ : brûler , être en feu ; 2) = ܝܵܠܹܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

See also : ܫܪܦ, ܝܵܩܸܕ, ܒܥܪ, ܟܘܵܐ, ܟܵܪܟܘܼܡܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܟ݂, ܠܒ݂ܵܟ݂ܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܛܦܵܐ, ܠܵܗܸܐ