Eastern Syriac :ܡܟܵܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܟܳܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :m ' ka: ḥa:
Category :noun
[Moral life]
English :humility , unpretentiousness ;
French :l'humilité , l'effacement / la modestie / la pudeur (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܘܼܟܵܟ݂ܵܐ, ܡܵܟ݂ܵܐܝܼܬ