Eastern Syriac :ܢܫܘܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܢܫܽܘܩܬܳܐ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :' nšu:q ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :a kiss ;
French :un baiser , une bise / un bisou ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ