Eastern Syriac :ܩܪܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܪܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qri: ' ḥu: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :baldness ;
French :la calvitie , le fait d'être chauve ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܵܚܘܼܬܵܐ, ܩܪܝܼܚܵܐ, ܡܩܲܪܕܸܚ, ܩܲܪܚܵܐ

See also : ܡܪܵܛܵܐ, ܡܵܪܸܛ, ܡܸܪܛܵܐ