Eastern Syriac :ܩܘܼܢܵܥܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܢܳܥܳܐ
Eastern phonetic :qu: ' na: a:
Category :noun
[Colors]
English :1) red ; 2) a mask , a disguise ; 3) convincing ;
French :1) rouge ; 2) un masque , un déguisement ; 3) convainquant ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܩܢܲܥܬܵܐ, ܡܲܩܢܸܥ

See also : ܩܵܐܸܢ, ܬܲܒܕܝܼܠ, ܚܲܦܝܼܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܲܪܨܘܼܬܵܐ

Lishani

Lishani