Eastern Syriac :ܡܲܩܢܲܥܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܩܢܰܥܬܳܐ
Eastern phonetic :maq ' na: ta:
Category :noun
[Sport]
English :a mask ;
French :un masque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܩܢܸܥ, ܩܘܼܢܵܥܵܐ

See also : ܒܲܪܨܘܼܬܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin