Eastern Syriac :ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܕ݇ܡܬܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :' qam ta:
Category :adjective
English :feminine of ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ : first , foremost , ahead ;
French :féminin de ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ : première , en tête ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ