Eastern Syriac :ܕܠܵܐ ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܠܳܐ ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :dla: ra: ' mu: tha:
Category :adjective
[Moral life → Conscience]
English :without pride , simple , unpretentious , unassuming / meek , demure (?) ;
French :sans orgueil , simple , modeste , humble , non prétentieux / sans prétention , discret ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܩܸܫܲܬ ܪܵܡܵܐ, ܪܝܵܡܵܐ, ܪܵܡܵܐܝܼܬ, ܪܵܡ ܓܒ݂ܝܼܢܹܗ, ܪܵܡܘܿܬܵܐ, ܪܵܡܵܐ, ܪܵܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ, ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܓܲܒ݂ܝܵܐ, ܢܟܦ, ܢܲܟ݂ܦܵܐܝܼܬ , ܟܘܼܦܵܐ, ܒܪܝܼܪܵܐ, ܟܢܝܼܟ݂ܵܐ, ܠܵܐ ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ, ܟܚܝܼܕܵܐ

Rhétoré

Rhétoré