Eastern Syriac :ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܶܕܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :bi: ' diu: tha:
Category :noun
[Education]
English :1) an ink-well / an inkpot / an inkstand ; 2) ink ;
French :1) un encrier / le lieu de l'encre ; 2) l'encre ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ, ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ, ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ, ܒܹܝܬ

Rhétoré

Rhétoré