Eastern Syriac :ܚܘܵܪ ܦܵܐܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪ ܦܳܐܬ݂ܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :ḥwa:r ' pa: tha:
Category :adjective
[Moral life → Conscience]
English :faultless / offenceless , without fault / without guilt , guiltless / innocent ;
French :sans faute , innocent , littéralement : à face blanche ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ, ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ, ܚܘܵܪܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܚܘܵܪ ܕܲܩܢܵܐ, ܚܘܵܪ ܟܘܿܣܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܦܲܐܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré