Eastern Syriac :ܚܘܵܪ ܟܘܿܣܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪ ܟܽܘܣܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :ḥwa:r ' ko: sa:
Category :adjective
[Human → Body]
English :1) white-haired / hoary ; 2) venerable ;
French :1) à cheveux blancs / grisonnant / chenu / blanchi par l'âge , d'âge canonique (?) ; 2) vénérable ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ, ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ, ܚܘܵܪܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܚܘܵܪ ܕܲܩܢܵܐ, ܚܘܵܪ ܚܘܵܪܵܐ, ܟܵܘܣܵܐ

Rhétoré

Rhétoré