Eastern Syriac :ܕܢܵܬܪܝܼ ܛܲ̈ܪܦܘܼܗܝ ܫܹܢ݇ܬܵܐ
Western Syriac :ܕܢܳܬܪܺܝ ܛܰ̈ܪܦܽܘܗܝ ܫܶܢ݇ܬܳܐ
Eastern phonetic :d ' na: tri: ṭar ' pu: hé ' ši: ta:
Category :adjective
[Country → Trees]
English :tree : deciduous ;
French :arbre : caduque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܵܬܘܿܪܵܐ

See also : ܙܲܒ݂ܢܵܝܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin