Eastern Syriac :ܠܝܲܡܢܹܐ
Western Syriac :ܠܝܰܡܢܶܐ
Root :ܝܡܐ
Eastern phonetic :' liam ni:
Category :adverb
[Human → Body]
English :to the right , rightwards ;
French :à droite , à la dextre , à hue ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

See also : ܠܣܸܡܠܹܐ, ܝܡܐ, ܝܡܵܐ, ܝܲܡܝܼܢܵܝܵܐ, ܝܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ, ܒܲܪܝܼܵܡܝܼܢ, ܝܲܡܝܼܢܵܐ

Rhétoré ; Akkadian imnu / imittu : the right side

Rhétoré ; akkadien imnu / imittu : la droite