Eastern Syriac :ܛܵܠܸܒ ܚܘܼܣܵܝܵܐ
Western Syriac :ܛܳܠܶܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' ṭa: lib
Category :verb
[Human → Speech]
English :to apologize / to be sorry ;
French :présenter des excuses , s'excuser / être désolé , exprimer des regrets , s'excuser ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܵܠܹܒ, ܚܘܼܣܵܝܵܐ, ܛܠܵܒܵܐ, ܛܠܵܒܵܐ ܡܲܚܠܲܝܬܵܐ

See also : ܕܵܒ݂ܸܩ ܡܵܗܵܢܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin