Eastern Syriac :ܚܲܬܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܰܬܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥa ti: tha:
Category :adverb
English :1) certainly ; 2) according , all right (?) / as you say (?) / I agree (?) ; 3) sure ;
French :1) certainement , assurément ; 2) en accord / d'accord / bien (?) ; 3) sûr / sûrement ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܐܝܹܢܵܐ, ܬܲܡܵܐܡ, ܝܵܩܝܼܢܵܐ, ܒܲܓܪܝܼܡܘܼܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani