Eastern Syriac :ܚܲܬܝܼܬ݂ܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܚܰܬܺܝܬ݂ܳܐܺܝܬ݂
Eastern phonetic :' ia: qi:n
English :certainly , absolutely , undoubtedly ;
French :certainement , absolument , sans aucun doute / à n'en pas douter ;
Dialect :

Cf. ܚܲܬܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܒܐܝܹܢܵܐ, ܬܲܡܵܐܡ, ܝܵܩܝܼܢܵܐ, ܒܲܓܪܝܼܡܘܼܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani