Eastern Syriac :ܗܵܕܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܗܳܕܽܘܪܶܐ
Eastern phonetic :ha ' du ri
Category :verb
[Industry]
English :to prepare , to fit , to adapt , to qualify for a purpose , to make ready , to be ready , to be prepared ;
French :préparer , se préparer , adapter , s'adapter , rendre disponible , se disposer à , être disposé ;
Dialect :Urmiah

See also : ܘܠܐ, ܠܚܵܡܵܐ