Eastern Syriac :ܗܲܝܘܵܢ ܦܵܪܘܿܛܵܐ
Western Syriac :ܗܰܝܘܳܢ ܦܳܪܽܘܛܳܐ
Root :ܦܪܛ
Eastern phonetic :' hé wa:n pa: ' ro: ṭa:
Category :noun
[Animals → Wild]
English :animal : a predator ;
French :animal : un prédateur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܛ, ܗܲܝܘܵܢ

See also : ܚܲܝ݇ܘܬܵܐ ܣܵܪܘܿܚܬܵܐ, ܚܲܝܘܲܬ ܫܸܢܵܐ

Source : Bailis Shamun