Eastern Syriac :ܩܘܼܪܕܲܠܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܕܰܠܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :qu:r dal ' ḥa: na:
Category :noun
[Human → Disease]
English :1) a whitlow ; 2) a wart ;
French :1) un panaris ; 2) une verrue ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܼܪܕܲܠܚܵܐ

See also : ܩܲܪܨܝܼܬܵܐ, ܩܲܣܘܼܒ݂ܵܐ, ܒܸܙܩܵܐ, ܣܸܣܵܐ, ܨܸܨܵܐ, ܥܲܟܘܼܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun