Eastern Syriac :ܡܕܵܘܕܵܐ
Western Syriac :ܡܕܳܘܕܳܐ
Root :ܕܘܕ
Eastern phonetic :m' do: da:
Category :adjective
[Moral life]
English :turbid ;
French :trouble / troublé , turbide ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܘܕ, ܡܲܕܲܘܕܵܐ

See also : ܡܚܲܒܟ݂ܵܐ, ܡܒܲܠܒܠܵܐ, ܒܠܝܼܠܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ, ܡܫܵܘܫܵܐ

Source : Bailis Shamun