Eastern Syriac :ܡܵܘܬܪܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܳܘܬܪܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܝܬܪ
Eastern phonetic :mo: tra: ' nu: ta:
Category :noun
[Army → War]
English :a victory (?) , a success (?) ;
French :une victoire (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܬܪ, ܝܬܵܪܵܐ, ܡܲܝܬܵܪ, ܡܝܲܬܪܵܐܝܼܬ, ܡܝܲܬܪܘܼܬܵܐ, ܡܝܵܬܹܪ

See also : ܥܵܠܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܓ݂ܵܠܒܘܼܬܵܐ, ܙܵܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܙܵܟܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܲܨܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܢܸܨܚܵܢܵܐ, ܩܪܵܡܬܵܐ

Source : Bailis Shamun