Eastern Syriac :ܗܲܪ ܓܹܙ
Western Syriac :ܗܰܪ ܓܶܙ
Eastern phonetic :har ' giz
Category :adverb
[Time]
English :never , not at any time , not ever , at no time , in no degree ;
French :(ne) jamais , oncques (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ܟ̰ܘܼܓܲܗܵܐ, ܡܸܢ ܡܬܘܿܡ, ܡܸܡܬܘܿܡ

Source : Oraham