Eastern Syriac :ܡܸܢ ܡܬܘܿܡ
Western Syriac :ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ
Root :ܡܬܘܡ
Eastern phonetic :min ' mtum
Category :adverb
[Time]
English :never / not ever ;
French :ne jamais ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܬܘܡ, ܡܬ݂ܘܿܡ, ܡܬܘܿܡܵܝܵܐ, ܡܬ݂ܘܿܡܵܝܵܐ, ܡܸܡܬܘܿܡ

See also : ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܟܠ ܟܠܹܗ

Source : Bailis Shamun