Eastern Syriac :ܗܲܦܟܵܬ ܣܘܼܟܵܠܵܐ
Western Syriac :ܗܰܦܟܳܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ
Root :ܗܦܟ
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an opposite / an antonym , a word of opposite meaning ;
French :un contraire , un mot de sens opposé , un antonyme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܦܟ, ܗܲܦܟܵܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܐ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ, ܗܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܗܘܼܦܟ݂ܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܦܝܼܟ݂ܵܐ, ܗܲܦܵܟ݂ܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܵܐ, ܗܲܦܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ

See also : ܣܘܼܟܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun