Eastern Syriac :ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܝܲܡܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܡܡ̈ܶܐ
Root :ܝܡܐ
Eastern phonetic :lbar min ' iam mé
Category :adverb
[Humanities → Geography → Countries]
English :overseas ;
French :outremer , à l'étranger / au-delà des mers ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܡܐ

See also : ܠܗܿܝ ܦܵܬܵܐ ܕܝܵܡܵܐ, ܒܢܘܼܟ݂ܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun