Eastern Syriac :ܠܗܿܝ ܦܵܬܵܐ ܕܝܵܡܵܐ
Western Syriac :ܠܗܿܝ ܦܳܬܳܐ ܕܝܳܡܳܐ
Eastern phonetic :lhé ' pa: ta: d ' iam ma:
Category :adverb
[Humanities → Geography → Countries]
English :overseas / far abroad ;
French :outremer , au-delà des mers , à l'étranger ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܝܲܡܡܹ̈ܐ, ܒܢܘܼܟ݂ܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ