Eastern Syriac :ܠܸܥܙܬܵܐ
Western Syriac :ܠܶܥܙܬܳܐ
Root :ܠܥܙ
Eastern phonetic :' li:z ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :feminine of ܠܸܥܙܵܐ : a word ;
French :féminin de ܠܸܥܙܵܐ : un mot ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܥܙ, ܠܸܥܙܵܐ

See also : ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ, ܠܲܡܬܵܐ, ܚܲܒܪܵܐ, ܗܹܡܸܙܡܵܢ, ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun