Eastern Syriac :ܡܲܚܲܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܰܒܬܳܐ ܕܓܳܢܳܐ
Root :ܚܒ
Eastern phonetic :ma ' ḥab ta:d ' ga:n na:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :selfishness ;
French :l'égoïsme , l'intérêt personnel exclusif / l'intéressement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܒ, ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܵܢܹܗ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܡܲܚܒܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ

See also : ܪܵܚܹܡ ܝܵܬܹܗ, ܐܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܚܡܲܬ ܝܵܬܵܐ, ܐܸܢܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun