Eastern Syriac :ܩܛܝܼܪܘܼܬ ܕܡܵܐ ܒܫܸܪܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܛܺܝܪܽܘܬ ܕܡܳܐ ܒܫܶܪܝܳܢܳܐ
Root :ܩܛܪ
Eastern phonetic :' qṭi: rut ma: b ši ' ria: na:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a thrombosis , a blood clot in an artery ;
French :une thrombose coronaire , un caillot de sang dans une artère ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܪ, ܩܛܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܕܡܵܐ, ܒ, ܫܸܪܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun