Eastern Syriac :ܡܘܼܒܪܸܩܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܒܪܶܩܳܐ
Root :ܒܪܩ
Eastern phonetic :mu: ' bri: qa:
Category :adjective
English :sleek / polished / shining ;
French :lisse , poli / brillant / lustré , astiqué ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܩ

See also : ܫܲܥܝܼܥܵܐ, ܫܲܦܝܵܐ, ܟ̰ܘܼܥܝܵܐ, ܫܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܪܝܼܓ݂ܵܐ, ܡܪܝܼܩܵܐ, ܣܩܝܼܠܵܐ

Source : Bailis Shamun