Eastern Syriac :ܙܢܵܐ ܕܩܲܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܙܢܳܐ ܕܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܙܢܐ
Eastern phonetic :' zna:d qa na: ' iu: ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a possessive pronoun, adjective ;
French :un possessif pronom, adjectif ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܢܐ, ܙܢܵܐ, ܕ, ܩܲܢܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun