Eastern Syriac :ܥܸܠܡܵܐ
Western Syriac :ܥܶܠܡܳܐ
Root :ܥܠܡ
Eastern phonetic :' i:l ma:
Category :noun
[Science]
English :Science ;
French :la science / la Science ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܡ, ܥܸܠܡ, ܥܸܠܡܵܝܵܐ, ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ

See also : ܡܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܝܲܕܘܼܥܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܝܼܕܲܥܬܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܝ݇ܠܝܼܦܘܼܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݂ܵܐ

Source : Other