Eastern Syriac :ܒܝܸܒܵܐ
Western Syriac :ܒܝܶܒܳܐ
Eastern phonetic :' bi: ba:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :a frying-pan ;
French :une poêle à frire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼܒܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܼܒ݂ܵܐ

Source : Other