Eastern Syriac :ܒܲܥܠܵܐ ܕܒܲܪܬܵܐ
Western Syriac :ܒܰܥܠܳܐ ܕܒܰܪܬܳܐ
Root :ܒܥܠ
Eastern phonetic :' ba: la: d ' bar ta:
Category :noun
English :see also ܚܲܬܢܵܐ / ܚܸܬܢܵܐ : a son-in-law / the husband of a daughter ;
French :2) voir aussi ܚܲܬܢܐ / ܚܸܬܢܵܐ : un gendre / le mari de la fille ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܥܠܵܐ, ܕ, ܒܲܪܬܵܐ

Source : Bailis Shamun