Eastern Syriac :ܩܲܝܝܼܡܵܐ
Western Syriac :ܩܰܝܺܝܡܳܐ
Root :ܩܘܡ
Eastern phonetic :qé ' yi: ma:
Category :adjective
[Science → Mathematics]
English :see also ܩܵܐܬܹܝܛܵܝܵܐ / ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ / ܐܸܣܛܘܿܢܵܝܵܐ / ܩܵܬܹܝܛܵܝܵܐ : vertical , normal / orthogonal , plumb , straight up ;
French :voir aussi ܩܵܐܬܹܝܛܵܝܵܐ / ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ / ܐܸܣܛܘܿܢܵܝܵܐ / ܩܵܬܹܝܛܵܝܵܐ : vertical / droit / d'aplomb , normal / orthogonal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܡ, ܩܡ, ܩܝܵܡܵܐ, ܩܲܝܡܵܐ, ܩܵܡܵܗ, ܩܵܡܵܐ, ܩܘܼܡ, ܡܲܩܹܡܵܢܵܐ, ܩܝܵܡܲܬ, ܩܝܵܡܬܵܐ, ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ, ܩܐܵܡܵܐ, ܩܵܐܸܡ, ܡܩܲܘܲܡܬܵܐ, ܡܩܲܘܸܡ, ܡܩܵܘܡܵܐ, ܡܲܩܸܡ, ܩܵܝܸ̈ܡܵܬܵܐ, ܩܵܝܸܡܬܵܐ, ܩܵܝܡܵܢܵܐ, ܩܵܐܹܡܵܝܵܐ, ܩܵܐܹܡܝܬܵܐ, ܩܝܼܡܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ, ܒܩܵܐܹܡ, ܩܲܝܘܼܡܵܝܵܐ, ܩܵܐܹܡ

See also : ܥܲܡܘܼܕܵܝܵܐ, ܐܸܣܛܘܿܢܵܝܵܐ, ܩܵܐܬܹܝܛܵܝܵܐ, ܩܲܐܬܝܼܛܵܐ, ܩܲܝܝܼܡܵܐ, ܩܵܬܹܝܛܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun