Eastern Syriac :ܝܲܗ
Western Syriac :ܝܰܗ
Eastern phonetic :' iah
Category :proper noun
[Religion]
English :Jehovah , Yahweh , Yah , the Supreme Being , the Eternal , God , YHWH ;
French :Jéhovah , Yahweh , Yah , l'Etre Suprême , l'Eternel , Dieu , YHWH ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܲܗ, ܗܘܐ, ܝܹܗܘܼܘܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ, ܚܹܙܲܩܝܵܐ

See also : ܐܵܪܒܵܒ, ܡܵܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܛܘܿܒ݂ܝܼܵܐ