Eastern Syriac :ܡܫܝܼܚܵܐ
Western Syriac :ܡܫܺܝܚܳܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :' mši: ḥa:
Category :proper noun
[Religion]
English :1) the Messiah , Christ , the Anointed One / the Saviour / the Savior ; ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܸܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘ ܕܟܸܡܦܵܪܸܩ ܠܲܢ : praise to the Messiah / Christ who saved us ! ; ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܟܸܡܹܗ ܠܝܛܝܼ ܠܹܗ : Christ cursed them with His mouth / "Christ with His mouth cursed they were by Him" , see ܓܪܝܼܫܸܢܘܿܟ݂ ; 2) king : the anointed king ;
French :1) le Messie , le Christ , l'Oint (choisi par Jéhovah / Yahweh / Dieu) , le Sauveur ; ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܸܡܫܝܼܚܵܐ ܗܵܘ ܕܟܸܡܦܵܪܸܩ ܠܲܢ : gloire au Messie / Christ qui nous a sauvé ! ; ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܟܸܡܹܗ ܠܝܛܝܼ ܠܹܗ : le Christ les a maudits de sa bouche / "le Christ avec sa bouche maudits ils ont été par lui" , voir ܓܪܝܼܫܸܢܘܿܟ݂ ; 2) roi : l'oint , celui ayant reçu l'onction du saint Chrême ... ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܫܝܼܚܬܵܝܵܐ, ܡܫܝܼܚܬܵܝܬܵܐ, ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ

Variants : ܟܪܸܣܛܘܿܣ

See also : ܦܵܪܘܿܩܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun