Eastern Syriac :ܒܲܠܫܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܰܠܫܳܝܳܐ
Root :ܒܠܫ
Eastern phonetic :bal ' ša: ia:
Category :noun
[Professions]
English :see also ܒܲܪ ܠܸܠܝܵܐ / ܓܲܢܵܒ݂ܵܐ : a burglar ;
French :voir aussi ܒܲܪ ܠܸܠܝܵܐ / ܓܲܢܵܒ݂ܵܐ : un cambrioleur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܠܫ

See also : ܒܲܪ ܠܸܠܝܵܐ, ܓܲܢܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun