Eastern Syriac :ܒܢܵܬܩܵܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܢܳܬܩܳܠ̈ܶܐ
Eastern phonetic :bnat ' qa: lé
Category :noun
[Humanities → Language]
English :plural of ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ : words ;
French :pluriel de ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ : des mots ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ݇ܬܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun