Eastern Syriac :ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܙܹܐܦܵܢܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܟ݂ܒ݂ܳܐ ܙܶܐܦܳܢܳܐ
Root :ܙܝܦ
Eastern phonetic :' koḥ wa: zi: ' pa: na:
Category :noun
[Sky → Astronomy → Stars]
English :a quasar / a quasi star ;
French :un quasar / une presqu' étoile ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܘܼܦ, ܙܝܦ, ܙܦ, ܙܹܐܦܵܢܵܐ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun