Eastern Syriac :ܟܵܘܪܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܪܳܢܳܝܳܐ
Root :ܟܪ
Eastern phonetic :ko: ra: ' na: ia:
Category :adjective
English :parched , dry ;
French :sec , desséché ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪ

See also : ܡܛܵܘܝܵܐ, ܛܸܘܝܵܐ, ܚܪܝܼܟ݂ܵܐ, ܟܡܝܼܫܵܐ, ܝܲܒܝܼܫܵܐ, ܒܪܝܼܙܵܐ, ܟܘܼܡܟܸܡܵܐ, ܩܸܠܝܵܐ, ܩܲܠܝܵܐ

Source : Bailis Shamun