Eastern Syriac :ܠܝܬ
Western Syriac :ܠܝܬ
Category :root
[Humanities → Language]
English :there is not , there are not , with ܠ־ : to have not ;
French :il y n' y a pas , avec ܠ־ : ne pas avoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :לית

Cf. ܠܲܝܬ݂

Derived words : ܠܲܝܬ݂, ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ