Eastern Syriac :ܡܢ ܓܹܒ
Western Syriac :ܡܢ ܓܶܒ
Eastern phonetic :' min ' gi:b
Category :preposition
English :1) instead of ; 2) than when ;
French :1) au lieu de , à la place de ; 2) que quand ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢ ܓܲܒܵܐ

See also : ܒܵܕܵܠ

Lishani

Lishani