Eastern Syriac :ܩܫܐ
Western Syriac :ܩܫܐ
Category :root
English :1) to harden , to rigidify ; 2) to ossify , to turn into bone ;
French :1) durcir , se rigidifier ; 2) s'ossifier ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qšaʾ  קשא «to harden» «durcir »

Derived words : ܒܩܲܫܝܘܼܬܵܐ, ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܫܝܵܐܝܼܬ, ܡܩܲܫܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܫܝܼܬܵܐ, ܩܵܫܹܐ, ܩܫܵܐ, ܩܫܸܐ ܩܕܵܠܵܐ, ܩܫܹܐܩܕܵܠܵܐ, ܩܲܫܝܵܐ, ܩܸܫܝܵܐ, ܩܫܵܝܵܐ, ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ, ܩܲܫܝܘܼܬ ܠܸܒܵܐ, ܩܲܫܝܘܼܬܵܐ, ܩܸܫܝܘܼܬܵܐ, ܩܫܝܼܬ ܩܕܵܠܵܐ, ܩܫܝܼܬܵܐ